ONİKS TAŞI / ONYX

“Oniks Taşı“, “Şifalı Taşlar” arasında siyah renk skalasında yer alır.
Pozitif düşünce üzerine çok etkili bir taştır.
Mutluluk, kendine güven, stres azaltıcı, depresyon üzerinde etkili bir taştır. Geçmişten günümüze şans taşı olarak bilinir.
Bunun yanında özellikle “cinsel istek” “bağımlılık” üzerinde şifalı etkiye de sahiptir.
Cinsel dürtülerin körelmesinde etkilidir
Konsantrasyonu artırıcı özelliktedir
Kadın erkek ilişkilerini düzenler
Kaygı duygusunu ortadan kaldırır. Özellikle gelecek kaygısı yok edici özelliktedir.
Bağımlılıktan kurtarıcı özelliktedir
Nazara karşı çok etkili bir taştır
Negatif enerjiyi ortadan kaldırır ve pozitif enerji verir

Oniks taşının fiziksel etkileri

Cinsel dürtüleri azaltır.
Konsantrasyonu sağlar.

Metafiziksel ve psikolojik etkileri

Kadın-erkek kutuplaşmasını dengeler ve ilişkileri kuvvetlendirir.
Duyulan kaygılara karşı etkilidir. Gelecek kaygısını yokeder.
Kontrol ve denge unsurudur. Kişinin bağımlılıklarından kurtulmasına yardım eder.
Nazara karşı etkilidir.
Kişiyi, ihtiyaç duyduğu her konuda enerjisiyle destekler.

Oniks taşının faydaları:

- Kaygıları azaltıcı bir özelliği vardır.
- Kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtulmaya yardımcı olur.
- Konsatrasyon seviyesini arttırır ve nazara karşı koruyucudur.
- Cinsel dürtüleri azaltma yönü vardır.
- Kişi hangi tür enerjiye ihtiyaç duyarsa o enerjiyi verir.
- Sakinleştirme yönü vardır. Cesaret ve şans getirir.
- Aşırı yoğun duygulardan kişiyi koruyarak hata yapma ihtimalini azaltır.

GÜNÜN TAŞI: SİGULİT

Sugilit kristali, kişinin hem fiziksel hem de ruhsal yönden yeniden doğmasını sağlar. Tanrısal sevginin ve bilgeliğin taşıdır. İç dünyanızda tanrısallığı keşfederek güven ve cesaretle dolar, derin bir ruhsal saflığa ulaşarak daha önce yaşamadıklarınızı keşfedersiniz. Bunun ardından ise teslimiyet gelir.

Detaylı bilgi: http://goo.gl/kbWwEv