AfganitAFGANİT
Mavinin değişik tonlarına sahip bir taştır. İlk olarak Afganistan’ın Badehşan şehrinde Lapis Lazuli maden ocağında farklı bir ürün olarak keşfedilmiştir. Adını da buradan alır. Sodalit, Pirit, Diyopsit, Skapolit, Kalsit, Mika, Lapis Lazuli, Krizokol, Lazurit gibi taşlarla birlikte bulunabilir. Bunların, Afganit bünyesine girdiği de olur. 

AFGANİTİN FAYDALARI: Beyin hastalıkları için yararlıdır. Frontal bölgeyi sağlıklı tutar. Timüs bezini, dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirir. Boğaz hastalıklarının tedavisine yardım eder. İletişim yeteneğini artırır. Duyguları dengelemekte ve kontrol etmekte yararlıdır. Aşırı hassasiyeti ve tepkiselliği azaltır. Böylece önce düşünmeye, sonra ifade etmeye teşvik eder. Birlikte yaşamayı ve paylaşmayı öğretir.