ZOİSİT

Zoisit’in Faydaları

Ağır hastalık veya bunalımların (travmaların) ortadan kaldırılmasına yardım eder.
Kadınların doğurganlığını harekete geçirir, erkeğin cinsel gücünü artırır.
Adrenalin sistemi (böbrek üstü bezlerini) güçlendirir.
Uyuşukluğu, tembelliği giderir.
Fiziksel gücü artırır, dayanıklılık sağlar.
Akıl ve mantık gücünü artırır.
Hedefe doğru ilerlemeyi, başarıya ulaşmayı kolaylaştırır.
Fiziksel ve akli yetenekleri güçlendirir.
Kişiye bireysel (başkalarına benzemeyen) özelliklerle donatır, kişiye özel düşünceler verir.

Bedendeki (özellikle dokulardaki) zehirlerin (kimyasal ve diğer zehirlerin) etkisini giderir.

Zoisit, metamorfik (başkalaşım) ve pegmatit (çizgisel granit) kayalar arasında oluşur. Saf haliyle saydam veya yarısaydamdır. Adını, keşfeden Sigmund Zois nedeniyle almıştır. Bünyesinde Kalsiyum, Alüminyum, Silisyum, Oksijen ve Hidrojen ile çok az miktarlarda olmak üzere Demir, Manganez, Magnezyum, Krom, Titanyum, Sodyum, Vanadyum,
Stronsiyum ve Su bulunur. Çoğu kez, opak görünümlü Tschermakite (Çemarkit) taşıyla birleşik haldedir. Bu durumda içerisinde siyahımsı noktalar veya parçacıklar bulunan yeşil renklidir. Zoisit mineralindeki elementlere bu birleşimde ana element olarak Demir ve Magnezyum ile çok az miktarda Potasyum katılır.

ZOİSİT ve TSCHERMAKİTE birleşimi bazen Yakutu da kapsamına alır. Ruby in Zoisit diye anılan bu birleşim, morumsu kırmızı benekli, siyahımsı noktalar veya yapılar bulunan yeşil bir taştır. Morumsu kırmızı benekler yakuttur. Birleşim, Anyolit adıyla da tanınır. Zoisitin bir diğer alt türü TANZANİT taşıdır. Rengi maviden mora değişiklik gösterir. Saydam ve yeşil Zoisit, yüksek sıcaklıkta ısıtılarak mor/mavi renkli Tanzanit haline dönüştürülmektedir. Zoisitin kiremit kırmızsı renkli alt türü ise Thulit diye adlandırılır.

Hiç yorum yok:

GÜNÜN TAŞI: SİGULİT

Sugilit kristali, kişinin hem fiziksel hem de ruhsal yönden yeniden doğmasını sağlar. Tanrısal sevginin ve bilgeliğin taşıdır. İç dünyanızda tanrısallığı keşfederek güven ve cesaretle dolar, derin bir ruhsal saflığa ulaşarak daha önce yaşamadıklarınızı keşfedersiniz. Bunun ardından ise teslimiyet gelir.

Detaylı bilgi: http://goo.gl/kbWwEv