MOLDAVİT

Hastalığın sebepleri, oluşumu ve tedavisi hakkında bize algı ve bilinç sağlayarak, iyileşmemizi destekler ve özellikle gripal enfeksiyonlarda, solunum yolu hastalıklarında ve anemide etkili olur. Bütün hastalıklarda iyileşmeyi sağlar. Baş bölgesine uygulandığında ağrıyı keser. Merhamet ve şefkat duygularının, anlama ve kavrama yeteneğinin seviyesini yükseltmek için kullanılmıştır. Şefkatli, merhametli ve sevecen olmaya teşvik eder.

Kahverengi, siyah ve kahverengimsi yeşil renklerde 5.5 sertlikte değerli bir doğal taştır.

Çıkarıldığı ülke Çekoslavakyadır. Moldavit ender bulunan bir taştır ve bu yüzden birçok taştan daha pahalıdır.

Moldavitin yararları:
Ruhsal olarak rahatlamayı ve dengeyi sağlar.
Gribal enfeksiyonlarda ve solunum yolu hastalıklarında özellikle tavsiye edilir.
Ruhsal farkındalık sağlayan bu taş aynı zamanda yoğunlaşma yaparken kullanılır.
Sınırlı inançların bırakılarak değişime ve yeniden oluşuma yol açar.
Yeni bir hayat taşıdır. İyi şans ve doğurganlık, verimlilik için kullanılmıştır. Diğer kristallere göre enerji salınımı daha kuvvetlidir.
Temel olarak, ruhsal büyüme ve gelişmeyi sağlamak, iyi şansa sahip olmak amacıyla kullanılmıştır.
Enerji titreşimleri son derece güçlü bir taştır. Ruhsal gelişmeyi hızlandırır ve gözle görülmeyen şeyleri görme kudreti (basiret ve feraset) verir.
Birbirine taban tabana zıt duyguları, duygusallıkla maddi gerçeklikleri ve insanlar arasındaki ilişkiyi uyumlu hale getirir ve doğru düzlemde birleştirir.
Merhamet ve şefkat duygularının, anlama ve kavrama yeteneğinin seviyesini yükseltmek için kullanılmıştır. Şefkatli, merhametli ve sevecen olmaya teşvik eder.
Hayatı pozitif (olumlu) yönde değiştirmeye yardım eder.
Engin bir ruhsallık sağlaması, hafızayı gereksiz şeylerden boşaltması ve fiziksel bedeni güçlendirmesi ile tanınmıştır.
Topraklama (bedende biriken gereksiz elektriğin toprağa aktarılması) taşı olarak kullanılır.


GÜNÜN TAŞI: SİGULİT

Sugilit kristali, kişinin hem fiziksel hem de ruhsal yönden yeniden doğmasını sağlar. Tanrısal sevginin ve bilgeliğin taşıdır. İç dünyanızda tanrısallığı keşfederek güven ve cesaretle dolar, derin bir ruhsal saflığa ulaşarak daha önce yaşamadıklarınızı keşfedersiniz. Bunun ardından ise teslimiyet gelir.

Detaylı bilgi: http://goo.gl/kbWwEv