SPA TAŞLARI İLE TERAPİ

“Spa taşları” diye bilinen obsidyen, esasında volkanik siyah silisyum eriyiğidir. Buna kısaca volkanik cam diyebiliriz. Burada yine silisyumun kayıt edici özelliği kullanılmaktadır. Obsidyen ve buna benzer bazı mineraller ağrıve hastalıkların sağaltılması amacıyla antik dönemlerden beri kullanılmıştır.İlkel bir yöntem olmasına karşılık her zaman çalışmıştır. Halende bilinçli uygulandığında başarılı sonuçlar vermektedir.

Nasıl kullanılır:
Avuç içini dolduracak büyüklükte bir obsidyen parçası mevsim yaz ise buzdolabında soğutularak, kış ise kaynar suda veya soba üzerinde ısıtılıp ağrıyan yere 5-10 dakika ovularak sürtülür. Burada ağrı ya da rahatsızlığa sebep olan enerjinin her seansta bir miktarı taşa geçer. Bu enerjiyi kayıt eden obsidyen 5-10 dakika sonra tuzlu suya bırakılır. Burada amaç toplanan ağrı veya parazit enerjinin taştan suya bırakılmasıdır. Yaklaşık bir saat sonra taşkendini temizlemiş olur. Yeniden kullanılabilir.


Sağlık salonlarında ise birden fazla taşla terapiler yapılmaktadır. Tüm vücudun ele alınacağı genel bir terapi için 12-16 taşa ihtiyaç vardır. Bu taşların yarısı avuç içi büyüklüğünde, yarısı da yumurta büyüklüğünde olabilir. Eğer yaz mevsiminde kullanılıyorsa, soğuk olarak, kışın ise bir suda veya soba üzerindeısıtılarak kullanılır. Isı ortalama 400 derece civarında vücudu yakmayacak kadar olmalıdır. Kişi yüzü koyun yatar ısıtılmış büyük taşlardan beşer adet omurganın her iki yanına sıra ile dizilir. Bir büyük taş ense köküne, iki tane kalçada iğne vurulan yerlere ve iki tane avuç içlerine, iki tanede ayak altlarına konur. Bunlar 10 dakika yerlerinde kalırlar. On dakika sonra toplanıp tuzlu suya bırakılır. Aynı yerlere bir seri tekrar konur. İkinci seri de on dakika bekletilir ve bir seans tamamlanmış olur.

GÜNÜN TAŞI: SİGULİT

Sugilit kristali, kişinin hem fiziksel hem de ruhsal yönden yeniden doğmasını sağlar. Tanrısal sevginin ve bilgeliğin taşıdır. İç dünyanızda tanrısallığı keşfederek güven ve cesaretle dolar, derin bir ruhsal saflığa ulaşarak daha önce yaşamadıklarınızı keşfedersiniz. Bunun ardından ise teslimiyet gelir.

Detaylı bilgi: http://goo.gl/kbWwEv