ŞİFALI TAŞLAR HAKKINDA BİLİMSEL GERÇEKLER

Şifalı Taşlar Hakkında Bilimsel Gerçekler

Şifalı taşların faydaları, şifalı taşların kullanımı, şifalı taşların insanlar üzerinde etkileri, şifalı taşların renkleri, şifalı taşlar ve özellikleri, şifalı taş çeşitleri, şifalı taş modelleri, şifalı taşlar satış, şifalı bitkiler ve zayıflama, şifalı dualar, doğal taşlar, burçlara göre taşlar Alternatif tedavi amacıyla kullanılan Şifalı taşlar, doğal şifa enerjisi için kullanılan bir alternatif tıp tekniğidir. Şifalı taşlar, vücudun negatif enerjisini çıkarıp, vücuda pozitif enerji aktararak hastalığı tedavi ettiği veya vücudu hastalığa karşı koruduğu söyleniyor.

Şifalı taşların gücü, geleneksel Asya felsefesinde, hayat enerjisinin girdapları olan yaşam enerjisi (chi veya qi) ve çakra kavramına dayanmaktadır. Şifalı taşlar, sık sık astroloji, kehanet, reenkarnasyon ve modern büyücülük gibi alanlarda uygulama alanı bulmuş, Atlantis (kayıp ülke), zeki dünya dışı yaşam ve inançlar bile bu uygulamaya dahil olmuştur. Alternatif tedavinin en ateşli savunucuları, şifalı taşların işe yaramaz olarak görme eğilimindedir.

Şifalı taşlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, bu taşların pozitif, negatif veya terapötik hiç bir değerinin olmadığını ortaya koymuştur. Şifalı taşların kimyasal bileşimi ya da rengine göre bir hastalığı tedavi ettiği kötü kozmik enerji akımlarını engellendiği iddia edilmektedir. Fakat bilimsel düzeyde, hastalıklara kötü kozmik enerji akışının neden olduğuna dair hiç bir kanıt yoktur.


Bununla birlikte, şifalı taşlar sağlık kaplıcalarında çok popülerdir ve New Age sağlık kliniklerinde, sık sık masaj ve Reiki gibi ilgili uygulamaların içine dahil edilir. Rahat bir ortamda ek olarak kullanılan bu şifalı taşların değilde rahat bir ortamın fiziksel (veya ruhsal) iyileştirmeye katkı sağladığı bilinse de şifalı taşlarda psikolojik rahatlamaya katkı sağlayabilir..

Şifalı taşların bileşimini fosfat, bakır ve silikatlar oluşturur, kullanılan taşların içerdiği kimyasalların doğaüstü bir iyileştirici güç sağladığı mümkün olmadığı gibi, bu taşların içerdiği kimyasalların tıbbi açıdan faydası olduğu söylenemez. Kısacası şifalı taşlar, geleneksel Doğu felsefesinde ki bazı inançlarda görülen, evreni kuşatan ve görünmeyen bir şifa gücüne sahip yaşam enerjisi ile ara buluculuk yaptığı söylenen, put, totem gibi figürlerden biridir.

Şifalı taşların şifa güçleri ve sınıflandırılması, bu meslekle uğraşan şifacılar tarafından farklı farklı yorumlansa da, genel olarak. Ametist bağırsaklar için yararlı olduğu söylenir, yeşil Aventurin kalp rahatsızlıklarında yardımcı olur, sarı topaz zihinsel netlik sağlar. Menekşe ile kırmızı renkler vücudun yedi çakra noktaları ile ilişkilidir.

Bir şifalı taş şifacısı, bağırsak, genital, mide, göğüs, boğaz üzerine, alnına, kabaca başın yukarı bölgelerine, çakra noktaları ile uyumlu vücudunuzun çeşitli noktalarına şifalı taş veya kristaller koyabilir. Kullanılan taşlar ve bunların konumlandırmaları hasta tarafından bildirilen semptomlar için seçilebilir. Bu çakra felsefesine göre bu bölgelerdeki enerji dengesizlikleri giderilir ve hasta iyileşir. Bu tedavi yöntemi büyük ölçüde modern tıbbın uygulayıcıları tarafından reddedilecek bir kavramdır.

Kristal taşlar da, orta doğu kültürlerinde var olan muskayla aynı amaçla kullanılmaktadır. Muska, hastalık veya nazarı önlemek için kişinin üzerinde taşınması gerekiyorsa, şifalı taşların da kötü enerjiyi def etmek ve pozitif enerjiyi absorbe etmek amacıyla üzerinde taşınması veya yastık altına kullanımını gerektirir.

Daha çok tamamlayıcı ve alternatif tıp elementlerden biri olan şifalı taşlar, doğaüstü bir inanç sistemine dayanmakta gizemli ve açıklanamazdır. Şifalı taşların iyileştirici gücü olduğunun en ateşli savunucuları kolayca bu gücün ne olduğunu açıklamakta yetersizdir.

Şifalı taş taraftarları genellikle, tek amacı yılda milyonlarca insanın hayatını kurtarmak olan, örneğin, aşıların geliştirilmesi ve milyarlarca insan için yaşam kalitesini yükseltme başarısına rağmen, modern tıp hakkında nefretlerini veya hayal kırıklığını ifade etmektedirler. Şifalı taş taraftarları bugün çakra ve hayat-enerji alanların, modern tıpın algılama sınırları ötesinde olduklarını iddia etmektedir. Şifalı taşlar veya Kristallerle tedavinin kendisi düzensiz bir uygulamadır ve şifalı taş ve kristallerle iyileştirme sağladığını iddia eden şifacılar herhangi bir sertifika almak için temel biyoloji gibi herhangi bir bilgi sahibi olmaları gerekmez.

Bazı doktorlar sonuç olarak stres yönetimi için şifalı taş ve kristallerin terapötik olduğunu söylemekte, rahatlamaya neden olan bir terapi olarak görerek, sınırlı ölçüde şifalı taş ve kristallere tahammül etmektedir. Şifalı taşlarla şifa arayanlar yaşamı tehdit eden hastalıkları varsa meşru tedavi yöntemlerinden terk edecek herhangi bir telkine, inanca sürüklenmeme konusunda dikkatli olmalıdır.


Tarih boyunca süregelen rivayetlere göre, bazı taşların mistik şifa sunduğu düşünülmektedir. Bu taşlar takı halinde alışveriş amacıyla ticari yelpazede geniş bir yer almaktadır. Bu güzel değerli taşlar ve rivayetlere göre iyileştirici özellikleri

Hiç yorum yok:

GÜNÜN TAŞI: SİGULİT

Sugilit kristali, kişinin hem fiziksel hem de ruhsal yönden yeniden doğmasını sağlar. Tanrısal sevginin ve bilgeliğin taşıdır. İç dünyanızda tanrısallığı keşfederek güven ve cesaretle dolar, derin bir ruhsal saflığa ulaşarak daha önce yaşamadıklarınızı keşfedersiniz. Bunun ardından ise teslimiyet gelir.

Detaylı bilgi: http://goo.gl/kbWwEv